2012-05-04 Снимка на Класа - Първо Отделение - Елора / Photo de Classe - Petite Section - Elora