07 - Юли / Juillet

4 albums Album RSS

2013-07-01 Енея се обръща по корем / Eneya se retourne sur le ventre

2013-07-01 Енея се обръща по корем /  Eneya se retourne sur le ventre

13 images

2013-07-14 Връчване на Декларация за Правата на Човека и Гражданина с Енея / Remise de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen avec Eneya

2013-07-14 Връчване на Декларация за Правата на Човека и Гражданина с Енея / Remise de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen avec Eneya

26 images

2013-07-20 Първи зъб на Енея - 5 месеца / Première dent d'Eneya - 5 mois

2013-07-20 Първи зъб на Енея - 5 месеца / Première dent d'Eneya - 5 mois

4 images

2013-07-28 Барбекю с Елора, Енея, Фред и Кристин / BBQ Avec Elora, Eneya, Fred & Christine

2013-07-28 Барбекю с Елора, Енея, Фред и Кристин / BBQ Avec Elora, Eneya, Fred & Christine

96 images