01 - Януари / Janvier

3 albums Album RSS

2014-01-04 Коледа с Етиен и Одре / Noël avec Etienne & Audrey

2014-01-04 Коледа с Етиен и Одре / Noël avec Etienne & Audrey

8 images

2014-01-07 Снимка на Класа - Трето Отделение - Елора / Photo de Classe - Grande Section - Elora

2014-01-07 Снимка на Класа - Трето Отделение - Елора /  Photo de Classe - Grande Section - Elora

1 images

2014-01-19 Рожден ден на Доби и Люсил - 52, 27 години / Anniversaire de Dobi et Lucile - 52, 27 ans

2014-01-19 Рожден ден на Доби и Люсил - 52, 27 години /  Anniversaire de Dobi et Lucile - 52, 27 ans

51 images