2014-01-07 Снимка на Класа - Трето Отделение - Елора / Photo de Classe - Grande Section - Elora