2015-06-10 Снимка на Класа - Първи Клас - Елора / Photo de Classe - CP - Elora