2016-04-06 Подарък за Втори Триместър - Втори Клас - Елора / Cadeau Deuxième Trimestre - CE1 - Elora