06 - Юни / Juin

7 albums Album RSS

2016-06-04 Корабът "Белем" с Елора и Енея / Le Bateau "Belem" avec Elora et Eneya

2016-06-04 Корабът "Белем" с Елора и Енея / Le Bateau "Belem" avec Elora et Eneya

35 images

2016-06-13 Спектакъл - Втори Клас - Елора / Spectacle - CE1 - Elora

2016-06-13 Спектакъл - Втори Клас - Елора / Spectacle - CE1 - Elora

2 subalbums - 1 images

2016-06-22 Спектакъл в Занималнята - Втори Клас - Елора / Spectacle Centre Aéré - CE1 - Elora

2016-06-22 Спектакъл в Занималнята - Втори Клас - Елора / Spectacle Centre Aéré - CE1 - Elora

1 subalbums - 13 images

2016-06-25 Рожден Ден на Елора - При Баба - 8 години / Anniversaire Elora - Chez Baba - 8 ans

2016-06-25 Рожден Ден на Елора - При Баба - 8 години / Anniversaire Elora - Chez Baba - 8 ans

2 subalbums - 91 images

2016-06-26 Рожден Ден на Елора - Вкъщи - 8 години / Anniversaire Elora - A la maison - 8 ans

2016-06-26 Рожден Ден на Елора - Вкъщи - 8 години / Anniversaire Elora - A la maison - 8 ans

2 subalbums - 12 images

2016-06-26 Рожден Ден на Елора - С Прятелите - 8 години / Anniversaire Elora - Avec les amies - 8 ans

2016-06-26 Рожден Ден на Елора - С Прятелите - 8 години / Anniversaire Elora - Avec les amies - 8 ans

2 subalbums - 21 images